„…vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.“ Matouš 14:29

Existuje mnoho důvodů pro to, abychom „vykročili ze člunu“ a pokusili se o něco nového, nebo o něco, při čem jsme dříve selhali. Je to jediný způsob, jak budovat víru, je to varianta, jak nebýt průměrný, a je to způsob, jak zjistit své povolání. Ale je k tomu ještě jeden důležitější důvod: „…vykročil na vodu a šel k Ježíšovi“ (Matouš 14:29). Ježíš nebyl ve člunu, byl na vodě! A ty buduješ svou víru „v hluboké vodě“ pouze tehdy, když jsi ochoten opustit bezpečí a předvídatelnost a vykročit s Ním. Možná jsi pracoval po dlouhou dobu na vybudování zvládnutelného a spořádaného života a udržoval sis iluzi, že ho máš pod kontrolou. Nyní Bůh vším třese tím způsobem, že tě žádá, abys vykročil ve víře, a dovolí, abys čelil vlnám, které přesahují tvou hlavu. Dělá to z toho důvodu, že chce zvětšit tvou závislost na Něm. Možná jsi v minulosti riskoval a sdílel se o své víře, i když to znamenalo čelit odmítnutí; nebo jsi dával, i když to znamenalo osobní oběť; nebo jsi sloužil, i když ses cítil zcela neschopný. Někdy jsi klesnul, někdy jsi to ustál, žil jsi na hraně víry. A podívejme se teď na tebe ve tvém pohodlném člunu, dokonce ani nemáš mořskou nemoc! Dokonce ani necítíš bouři, když přijde. Ano, pokaždé když opustíš bezpečí člunu, stanou se dvě věci:
1) Když selžeš, a to se stane, nebudeš sám. Ježíš od tebe nebude dál než na délku paže.
2) Pokaždé, když čas od času „půjdeš po vodě“, posílí tě to a uschopní tě to k tomu, abys dělal ještě větší věci.