Samson a Delíla

„Samson sestoupil…“ Soudců 14:1

Samson přišel o všechno z několika důvodů:
1) Špatné vztahy. Když Bůh řekne „ne“ k nějakému vztahu, není Bohem trestajícím, ale ochraňujícím. „Ale já se cítím tak dobře, když jsem s ní,“ řekneš. Bůh vidí, kudy cesta vede, ty ne! Je lepší chtít to, co nemáš, než to

Existuje lepší způsob?

„Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme.“ Filipským 3:15

Nikdy se nesmíme přestat ptát: „Existuje lepší způsob?“ Nemůžeš se modlit za postup kupředu a bránit se změně. V roce 1829 Martin Van Buren, primátor New Yorku, napsal prezidentu Andrew Jacksonovi varování ohledně budoucnosti: „Prezidente Jacksone, systém průplavů v této zemi je

Staň se lepším posluchačem

„…každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení…“ Jakub 1:19

Chceš se stát dobrým vedoucím? Staň se dobrým posluchačem! Zde jsou dva příběhy, které vyprávějí o tom, co se stane, když si neuděláme čas k naslouchání.
Ten první příběh je od mladé ženy zraněné vedoucím, který ji neustále přerušoval:

Postavit Boží království na první místo (2)

„Hledejte především jeho království…“ Matouš 6:33

Když budeš číst následujících devět vlastností, zeptej se sám sebe: „Jsou tyto věci patrné v mém dnešním životě? Rozvíjím toto ovoce tak, aby mi mohla být svěřena větší zodpovědnost, která má vliv na růst Božího království?“
1) Milosrdný a poskytující milost: „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou

Postavit Boží království na první místo (1)

„Hledejte především jeho království…“ Matouš 6:33

Co to znamená postavit Boží království na první místo ve tvém životě? Znamená to dvanáct věcí. Pozorně si je přečti a potom se zeptej: „Jak se osvědčuji?“

1) Poslušnost vůči Bohu: „…kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen