Nech se vést Bohem, ne druhými (2)

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím…“ Římanům 8:14

Bůh ti pomůže být tím nejlepším, kým můžeš být, ale nikdy ti nepomůže být někým jiným. Když se budeš pokoušet být někým jiným, postupně ztratíš sám sebe. Bůh chce, abychom zapadli do Jeho plánu, ne abychom to vzdávali v tlaku a pokoušeli se zapadnout

Nech se vést Bohem, ne druhými (1)

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím…“ Římanům 8:14

Život je jako bludiště, je snadné zabloudit. Přichází na nás tlak ze všech směrů. Všímáme si důležitých lidí v našich životech a pokoušíme se zjistit, co od nás chtějí, jak jim to dát, a v tom procesu ztrácíme sami sebe. Musíš se zastavit a

Charakteristické rysy výborného otce (5)

„Tak jste se nám stali drahými!“ 1. Tesalonickým 2:8

Příkladný zbožný život. „Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali“ (1. Tesalonickým 2:10). Pavlovi posluchači mohli posuzovat jeho tvrzení, protože byli svědky jeho způsobu života. Otče, můžeš mluvit a mluvit a bude to jako bys

Charakteristické rysy výborného otce (4)

„Tak jste se nám stali drahými!“ 1. Tesalonickým 2:8

Duchovní vedení. „Jistě si, bratří, vzpomínáte na naše úsilí a námahu…když jsme vám přinesli Boží evangelium“ (1. Tesalonickým 2:9). Nedávný průzkum v křesťanských rodinách ukázal, že jeden z deseti otců se modlí se svými dětmi a jeden z dvaceti otců jim čte z Bible.

Charakteristické rysy výborného otce (3)

„Tak jste se nám stali drahými!“ 1. Tesalonickým 2:8

Tvrdá práce. „Jistě si, bratří vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž…“ (1. Tesalonickým 2:9). Kdyby církev byla armádou, Pavel by byl velícím generálem. Snadno mohl dávat příkazy udílené v jakémkoliv