„Hle, činím něco docela nového…“ Izaiáš 43:19

Umíš si představit Mojžíšovo překvapení, když k němu Bůh mluvil z hořícího keře? Pavel byl také překvapen mužem z Makedonie, který na něj ve snu volal: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ (Skutky 16:9).
Náš Bůh je Bohem překvapení a říká: „Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?“ (Izaiáš 43:19). Zde je vážný problém – naše vnímání. Nepoznáváme, že Bůh pracuje! Možná říkáš: „Modlím se, vyhlašuji Boží zaslíbení, udělal jsem všechno, co mohu, a vypadá to, že mi nic nevychází.“ Potom tedy vyzkoušej toto zaslíbení: „Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat…“ (Izaiáš 30:18). Všimni si slova „vyčkává“. Bůh má plán a časový rozvrh. „Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí“ (Přísloví 19:21). Tvoje plány mohou uváznout, ale pokud je tvé srdce ve správném postoji Bůh promění věci ve tvé dobro a ke své slávě. Když přijde na Boží vedení, zde jsou některé věci, které potřebuješ vědět:
1) Myšlenky mizí, ale Jeho vedení zůstává. V Jeho vedení je vytrvalost; proto je čas na tvé straně.
2) Je nemožné nechat se Jím vést bez Jeho pomoci. On to tak plánuje. „…neboť beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15:5).
3) Jeho vedení obvykle začíná nepohodlím. „Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl…“ (5. Mojžíšova 32:11-12). Malý orel je šokován, když ho orlí matka tlačí ven z hnízda. Ale tehdy objeví svá křídla. Zamysli se nad tím!