„…obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!“ Žalm 80:20

A. W. Tozer nás vede k dalším čtyřem krokům k osobnímu obnovení, které musíme udělat:
1) Uveď svůj život do souladu s takovými částmi Písma, které jsou určeny k tomu, aby nás vedly na cestu spravedlnosti. Poctivý člověk s otevřenou Biblí, poznámkovým blokem a tužkou, určitě rychle zjistí, co je s ním v nepořádku. Doporučuji, aby takové zkoumání sebe sama bylo učiněno na kolenou, s tím, že vstanete s úmyslem poslouchat Boží přikázání, jak jsou nám zjevena.
2) Mysli to vážně. Bylo by dobré sledovat méně zábavných pořadů v televizi. Pokud se toho nedokážeš vzdát, každý duchovní vliv se ve tvém srdci bude ztrácet. Svět chodíval do kina, aby unikl vážnému přemýšlení o Bohu. V tom by ses k nim nepřipojil, ale nyní s nimi prožíváš duchovní sjednocení ve tvém vlastním domově. Přijímáš ďáblovy myšlenky, morální normy a duševní postoje, aniž by sis to uvědomoval.
3) Úmyslně omez své zájmy. Příliš mnoho plánů spotřebovává čas a energii, aniž by nás přivedly blíže k Bohu.
4) Věř v Boha. Začni očekávat. Vzhlížej k trůnu, kde sedí tvůj obhájce po pravici Boží. Celé nebe je na tvé straně. Bůh tě nezklame.“ Žalmista píše: „…obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!“ (Žalm 80:20). Řekneš: „Zachráněni před čím?“ Před námi samými! Zachráněni před vlivy, které nás táhnou pryč od Boha směrem k tomuto světu. Zachráněni k tomu, abychom naplnili záměry, pro které jsme byli vykoupeni a povoláni do Jeho království. Pokud po tom toužíš, můžeš prožít osobní obnovení.