Chraň se duchovně

„…bude hubit svaté Nejvyššího.“ Daniel 7:25

Satan používá dvě strategie:
1) „Bude mluvit proti Nejvyššímu…“ (Daniel 7:25). Satan bude vždycky napadat Boží plán, Boží principy a Boží lid, proto buď ve střehu!
2) „…bude hubit svaté Nejvyššího“ (Daniel 7:25). Únava je zbraň, kterou satan proti tobě použije. Když jsi vyčerpaný, jsi

U stolu je místo pro nás všechny

„Připravili mu tam večeři…“ Jan 12:2

Poté, co Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých, čteme, že: „Připravili mu tam večeři…“ (Jan 12:2). Marta obsluhovala, Marie seděla a poslouchala, co Ježíš říkal, a Lazar mluvil s hosty. Takže u Božího stolu je místo pro všechny druhy lidí.
Podívejme se blíže na Martu. Marty jsou

Podle Freda Smitha (2)

„Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.“    1. Korintským 11:1

Zde jsou další verše z Písma, které se Brenda Smith naučila od svého otce:

„…kdo však miluje, přilne víc než bratr“ (Přísloví 18:24). Když byl Fred ze začátku hospitalizován, přicházel zástup dobrých přátel, ale posléze se jejich

Podle Freda Smitha (1)

„Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.“    1. Korintským 11:1

Ralph Waldo Emerson obvykle zdravil Henryho Davida Thoreaua tím, že se ho zeptal: „Co je ti jasnější od té doby, co jsme se naposledy setkali?“ Zemřelý Fred Smith také rád kladl tuto otázku. Byl celoživotním přítelem Billyho Grahama, Ziga Ziglara

Kdo skutečně jsi?

„…odložil svrchní šat…“ Jan 13:4

Děláš si starost s tím, že kdyby lidé znali tvé skutečné „já“, že by tě neměli rádi? Nebo že když si přestaneš dávat pozor, budeš ponechán „větru napospas“? Pokud jsi vyrůstal v šedesátých letech, možná si pamatuješ na píseň „Eleanor Rigby“. Je o dobrovolně přijaté izolaci, která pochází