„…aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře“ 5. Mojžíšova 5:29

Když ti Bůh řekne, abys něco udělal, i když to vypadá složitě nebo nepříjemně, nesnaží se udělat tvůj život těžký nebo tě dát do svěrací kazajky. Často se tě jen snaží dostat na místo, kde tě může požehnat. „Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře“ (5. Mojžíšova 5:29). Doufejme, že ti to pomůže začít se dívat na věci z jiného úhlu pohledu. Místo snahy stále se uvádět do pohody je lehčí žít v pohodě, pokud se naučíš ihned reagovat na Boha. Nerozmýšlej se, nevyjednávej, neodůvodňuj a cokoliv děláš, neutíkej. Jediná věc, která je horší než utíkání od Boha, je žít s bolestnými následky. Tvoje neposlušnost tě může stáhnout až ke dnu. Jestli o tom pochybuješ, přečti si příběh o Jonášovi.
Prorok Samuel řekl: „…poslouchat je lepší než obětní hod…“ (1. Samuelova 15:22). Pravda je taková, že někdy budeš muset obětovat určité věci za účelem poslechnutí Boha. Ale je lepší to udělat, než ignorovat Jeho hlas a následně žít ve stresu, ztratit jeho požehnání a skončit v prázdnotě. Někdy od tebe Bůh vyžaduje věci, které vypadají, že je nevyžaduje od druhých. Věci, které nebude vysvětlovat a ty jim nemůžeš porozumět. Pokud poslechneš, nebudeš okamžitě vidět výhody, ale když jsi přesvědčen, že tě Bůh miluje a má plán pro tvůj život, odevzdáš se Mu s důvěrou a budeš vědět, že na konci toho všeho „se ti bude dobře dařit“.