„…vylévej své srdce…za život svých pacholátek…“ Pláč 2:19

Když George McCluskey založil rodinu, rozhodl se investovat jednu hodinu každý den do modlitby, protože chtěl, aby jeho děti následovaly Krista. Potom rozšířil své modlitby a zahrnul svá vnoučata a pravnoučata. Každý den mezi jedenáctou hodinou dopoledne a polednem se modlil za tři následující generace. Jak plynuly roky, jeho dvě dcery odevzdaly své životy Kristu a provdaly se za muže, kteří vstoupili do služby. Tyto dva páry měly čtyři dívky a jednoho chlapce. Každá z dívek se provdala za Božího služebníka a z chlapce se stal pastor. První dvě děti, které se narodily této generaci, byli chlapci. Poté, co opustili střední školu, vybrali si tito dva bratranci stejnou vyšší odbornou školu a stali se spolubydlícími. Během druhého ročníku se jeden z nich rozhodl jít do služby Bohu. Ten druhý se tak nerozhodl. Nepochybně cítil velký tlak v případě pokračování v rodinné „tradici“, avšak místo toho se rozhodl jít svou vlastní cestou a věnovat se svému zájmu o psychologii. Získal doktorát a posléze napsal knihy pro rodiče, které se staly bestsellery. Časem začal rádiové vysílání, které bylo šířeno po celém světě. Jméno toho muže? James Dobson. Takže nyní znáte Georgův příběh! Byl to obyčejný muž, ale jeho modlitby měly neobyčejný vliv na velkou část světa.
Pokud jsi rodič nebo prarodič, pak dnešní Slovo pro tebe je: „Povstaň a běduj za noci…vylévej své srdce jako vodu před tváří Panovníka. Zvedej k němu své dlaně za život svých pacholátek…“ (Pláč 2:19).