„Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.“ 2. Korintským 4:17

Existují období ve tvém životě, kdy nic z toho, o co se pokoušíš, nevychází. Tvoje víra je možná silná a tvůj závazek opravdový, ale nepřízeň přijde a zaklepe na tvé dveře. V takových dobách tě modlitba posílí a dá ti stabilitu. Ale nemůžeš se modlit, aby se některá období ve tvém životě vůbec neobjevila! Bůh má důvod, proč nedovolí, abys vždycky přinášel ovoce. Skutečný růst vyžaduje období zápasu stejně jako období úspěchu. Období tvého zápasu zničí pýchu týkající se tvých vlastních schopností, zvýší tvou závislost na Bohu a způsobí, že zůstaneš v takovém postavení, jak Pavel píše: „Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě…naše způsobilost je od Boha“ (2. Korintským 3:5). Toto jsou pokořující zkušenosti, ale potřebuješ je. Tvůj život je jako strom. V zimě tiše obnovuje svou sílu a připravuje se na další období, kdy ponese ovoce. Když se podíváš zpět na své životní výkony, zjistíš, že probíhaly v určitých obdobích. Byla to období deště stejně tak jako období sluneční záře a každé období slouží důležitému účelu. Proto je chybou dělat trvalé rozhodnutí založené na přechodných okolnostech nebo měnících se emocích. „Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné“ (2. Korintským 4:18). Slovo přechodný znamená „stav, který se mění“. Zůstaň pevný, nebude to vždycky tak! Některá situace nevyžaduje jednání, vyžaduje trpělivost a důvěru v Boha. Pavel píše: „Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy“ (2. Korintským 4:17). Do určité míry nemůžeš pochopit, jak Bůh používá okolnosti, ve kterých dnes jsi, pro tvé dobro.