„A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné…“ 1. Korintským 12:22

Charles Swindoll ve své knize Povzbuď mě klade následující otázky: „Kdo naučil Martina Luthera teologii a kdo inspiroval jeho překlad Nového zákona? Kdo navštívil Dwighta L. Moodyho v obchodu s obuví a mluvil s ním o Kristu? Kdo financoval službu Williama Careyho v Indii? Kdo občerstvil apoštola Pavla v římském vězení, když psal svůj poslední dopis Timoteovi? Kdo následoval Hudsona Tylora a dal Čínské vnitrozemské misii její mimořádnou vizi a směr? Kdo vyzval Jima Elliota, umučeného posla evangelia v Aucasu v Ekvádoru, stát se misionářem? Bylo to něco jako ,parta anonymních lidí, kteří se pokoušejí někoho povzbudit‘. Ale nezaměňuj anonymní za nepotřebný. Jinak celé tělo bude poškozeno…dokonce zchromne…nebo při nejlepším bude velmi zmámené, zatímco většina členů…onemocní sebelítostí a ztrátou odvahy. Uvědom si, příteli, že hlava těla dává pokyny. Je Jeho výsadou některé zveřejnit a některé skrýt. Neptej se mě, jak si vybírá ty, které si používá. Pokud si tě touží použít jako Melanchthona spíše než jako Luthera…nebo Kimballa spíše než jako Moodyho…nebo Onesiphora spíše než jako Pavla…nebo Hosteho spíše než jako Tylora, uklidni se! Ještě lépe, vzdej Bohu chválu! Jsi v elitní skupině zmíněné v 1. Korintským 12: ,A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné…‘ (verš 22).“
Proto buď povzbuzen: možná jsi anonymní, ale jsi nepostradatelný!