Skončit a zůstat silný

„…běh jsem dokončil…“ 2. Timoteovi 4:7

K tomu, abys skončil silný, musíš pochopit tři věci:
1) Lidé tě opustí. Možná je to proto, že jsi je přerostl, nebo proto, že chtějí naplnit svou vlastní vizi, nebo proto, že nechtějí jít tam, kam tebe vede Bůh. Lidé opustili Ježíše: „Od té chvíle ho

Když potřebujeme Boží pomoc

„Pomoc mi přichází od Hospodina…“ Žalm 121:2

Slyšel jsi o tom člověku, který se modlil: „Pane, zatím jsem to docela zvládal. Nepomlouval jsem, nevztekal jsem se, nebyl jsem sprostý, chamtivý, ani nevrlý. Ale za několik minut vstanu z postele a potom budu potřebovat všechnu pomoc, kterou můžu dostat.“ Usmíváme se, ale pravda je

Najít správného člověka pro určitou práci

„…Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku.“ Filemonovi 1:1

Pavel nazýval Filemona „náš milovaný spolupracovník“. Očividně našel toho správného člověka pro určitou práci. Jak to udělal? Možná tak, že měl radost z jeho jedinečnosti. Fred Smith říká: „Jedna mladá žena pro mě pracovala a rovnala barvy podle odstínu. Byla nadšená některými odstíny modré. ,Není to nádherná

Poučení od marnotratného syna

„Tu šel do sebe…“ Lukáš 15:17

Máš marnotratné srdce? Podobenství o marnotratném synovi nás učí, že když nasloucháme Bohu, můžeme se vyhnout tragédii; a že když žijeme podle Jeho pravidel, jsme v bezpečí před svými zavádějícími sklony. Ježíš řekl: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ,Otče, dej mi díl majetku,

Co potopilo Titanic?

„To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám…“    1. Korintským 10:11

Vědci nyní říkají, že to byla série prasklin, ne velká trhlina, co potopilo Titanic, lukrativní téměř 300 metrů dlouhou oceánskou loď, která se potopila v roce 1912 na své první plavbě z Anglie do