„…ale otec ho nazval Ben-jamín…“ 1. Mojžíšova 35:18

Když si tě lidé označkují, toto označkování může způsobit, že se stáhneš do sebe, místo abys dosáhl svých plných možností. Ale ten Bůh, který dal Jákobovi novou identitu, ji může dát i tobě. Zápasíš se starými nadávkami, kterými tě lidé častovali, a se starými představami o sobě samém? Nic se ve tvém životě nezmění, dokud se nejdříve nezměnění tvá mysl.
Jákobova manželka Ráchel zemřela v poušti při porodu. Těsně před tím, než zemřela, pojmenovala svého syna Ben-óni, což znamená „Syn mého zmaru”. Když ho porodní bába předala jeho otci Jákobovi: „…otec ho nazval Ben-jamín (to je Syn zdaru).“ Hádej, které jméno zvítězilo. Ben-jamín!
Poslouchej – jsi tím, za koho tě považuje Bůh, ne tím, za koho tě považují druzí! Kdyby ti Bůh nedal to jméno, nebylo by tvoje. Věř pouze tomu, co o tobě říká Bůh. Nikdo nerozuměl lépe než Jákob moci, jakou má změna jména. Bylo to v Boží přítomnosti, kdy Jákob, ten podvodník, byl přejmenován na Izraele: „…neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls“ (1. Mojžíšova 32:28).
Kristus láme moc nad každou negativní věcí, která na tobě ulpí. Jsi svatý, ne hříšník; ne ztroskotanec, ale vítěz. Když se tě lidé snaží označkovat, řekni jim, že už na to nikdy nebudeš reagovat. Řekni jim, že ten člověk, o kterém hovoří, zemřel, byl pochován a povstal jako nový v Kristu. Bůh tě vidí jako nové stvoření, proto tak začni přemýšlet, mluvit a jednat!