„On pokorné vede cestou práva…“ Žalm 25:9

Slyšeli jste o té staré paní, která si vydělávala na živobytí prodejem svých výrobků? Každý den, když přišla na jednu křižovatku, hodila klacík do vzduchu. Ať klacík při dopadu ukazoval kterýmkoliv směrem, tím šla. Jednoho dne ji viděl jeden muž vyhazovat klacík do vzduchu: jednou, dvakrát, potom potřetí. Zeptal se: „Co to děláte?“ Řekla: „Prosím Boha, aby mi ukázal, kam mám jít, a používám k tomu tento klacík.“ Podíval se na ni zvědavě a řekl: „Ale proč jste jím hodila třikrát?“ Odpověděla: „Protože při prvních dvou hodech mi ukázal špatný směr!“
Pozor! Když se ti nelíbí směr, který ti Bůh ukazuje, modlíš se a doufáš, že změní názor a řekne ti to, co chceš slyšet? Pokud to tak je, pak jsi nikdy nevyměnil svou vůli za Jeho! Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti…“ (Jan 15:5). Pouze když zůstaneš „připojen“ ke Kristu, tehdy poneseš ovoce. Právě tak jako život proudí z vinného kmene do ratolestí, tak Jeho moc proudí do tebe, potom skrze tebe, a začne ovlivňovat další oblasti tvého života.
Žalmista řekl: „On pokorné vede cestou práva…“ (Žalm 25:9). Bůh ti ukáže, co je pro tebe dobré, pokud Ho budeš hledat. V podstatě existují pouze dvě cesty – Jeho a tvoje! Pokud jsi unavený z toho, že děláš věci svým způsobem, poklekni na kolena a požádej Ho, aby ti ukázal, jak je dělat Jeho způsobem.