„Seznam s nimi své syny i vnuky.“ 5. Mojžíšova 4:9

Být rodičem je výsada, proto musíš přesvědčit své děti o tom, že jsou důležitější než úspěch v kariéře nebo získávání materiálních věcí. Nikdy nepromeškej příležitost říci jim, že je miluješ. Buď s nimi!
Být rodičem je zodpovědnost. Bůh nepovažuje vládu nebo školský systém zodpovědnými za tvé děti, považuje za zodpovědného tebe! „…velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči… Seznam s nimi své syny i vnuky“ (5. Mojžíšova 4:9). Být rodičem je omezená příležitost. Když děti delší dobu zanedbáváš, dospějí k přesvědčení, že pro tebe nejsou tak důležité jako věci, kvůli kterým je obětuješ. Když se to stane, tak jsi je v podstatě ztratil. Je to cena, kterou jsi připraven zaplatit? Pokud ne, přehodnoť své priority. Charles Swindoll píše ve své knize Stresové zlomeniny: „Živě si pamatuji, že před nějakou dobou jsem byl zachycen spodním proudem příliš mnoha závazků, které měly být splněny během několika dní. Netrvalo to dlouho a já jsem odsekával své ženě a našim dětem, dávil jsem se jídlem, byl jsem podrážděný při neočekávaných vyrušeních během dne. Netrvalo to dlouho a věci v našem domě začaly odrážet vzorec mého uspěchaného způsobu života. Stalo se to neúnosným. Zřetelně si pamatuji slova naší mladší dcery Colleen, která řekla jednou večer po jídle. Chtěla mi říci o něčem důležitém, co se jí stalo toho dne ve škole. Rychle začala: ,Tati, chci ti něco říct a řeknu ti to opravdu rychle.‘ Najednou jsem si uvědomil její nespokojenost a odpověděl jsem: ,Milovaná, můžeš mi to říct…a nemusíš mi to říkat rychle. Řekni to pomalu.‘ Nikdy nezapomenu na její odpověď: ,Tak tedy poslouchej pozorně a v klidu.‘“