„Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu.“ Micheáš 2:13

Myslíš si: „Jestli nedojde k průlomu v mé situaci, nezvládnu to!“ Pokus se pochopit tyto dvě věci:
1) Tvůj problém je pouze příležitostí pro Boha, aby pracoval ve tvůj prospěch. Jsi v situaci, kdy můžeš prožít pravdivost těchto slov: „Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu. Prorazili a procházeli branou a z ní vycházejí. Jejich Král prošel před nimi, Hospodin v jejich čele!“ Díky Boží milosti můžeš zvítězit nad svými okolnostmi. Můžeš se pozvednout nad ustrašenost a mentalitu poraženého, které říkají: „Nic se nezmění k lepšímu.“ Řekneš: „Ale zkusil jsem to a nepovedlo se to!“ Dobře, zaškrtni to ve svém seznamu a řekni: „Teď už vím, co nefunguje.“ Raduj se, Bůh zná cestu a jde před tebou!
2) Než prožiješ průlom, obvykle nastane zatřesení. Chuck Jaeger, hrdina 2. světové války, který překonal hranici zvuku, si zlomil žebra při pádu z koně den před tím, než měl v úmyslu nasednout do pilotní kabiny a pokusit se o to, co nikdo před ním v letadle nedokázal. Jeho kamarád mu řekl: „Máš příliš mnoho bolesti. Nedělej to.“ Jeho strach mu říkal: „Nikdo to do nynějška nedokázal. Ani ty nezvítězíš.“ V rychlosti přes 1 100 km za hodinu se letadlo začalo silně třást. Potom najednou udělal průlom do něčeho, co popsal jako „úžasný klid“. Tak to vypadá, když máš brzy prožít průlom. Když se všechno kolem tebe začne třást a tvůj strach prudce stoupá, neroztříštíš se a neshoříš, jsi na prahu průlomu!