„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ Žalm 139:23

Náš charakter je odhalován nejen při našem jednání, ale také při našich reakcích. Jednání může být plánované, ale reakce jsou spontánní. Ukazují nám záblesk toho, co je skutečně v našem srdci. V tom okamžiku se na to můžeme podívat a jednat s tím. Kdo z nás by si to ochotně přiznal v době, kdy jsme chamtiví, smyslní, někoho ovládáme nebo se necítíme bezpečně? Nebo jsme rozzlobení na Boží požehnání, která jsou očividná v životech druhých? Když se žalmista modlil: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce,“ zval Boha, aby vytvořil okolnosti, které by v něm vynesly na povrch všechnu nečistotu, která je na dně jezera jeho podvědomí skrytá, mimo dohled. Pavel píše věřícím v Galácii a říká: „Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu“ (Galatským 4:19). Všimni si slov „dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu“. To vyžaduje očištěné svědomí a přesměrovanou vůli.
Během vlády Olivera Cromwella se anglické vládě nedostávalo stříbra, které potřebovala k výrobě mincí. Proto Cromwell poslal své muže do katedrál, aby nějaké našli. Přišli se zprávou, že jediné stříbro, které našli, bylo v sochách svatých, kteří stáli v rozích. Cromwell poslal vzkaz zpět: „Dobře, roztavme svaté a dejme je do oběhu.“ To potřebujeme, že? Být roztaveni Bohem, naplněni Jeho Duchem a dáni do oběhu.