Zůstaňte, i když se vám chce skončit

„Ať se děje cokoliv, láska vydrží…láska vytrvá.“ 1. Korintským 13:7

Když Ed a Alice přišli do manželské poradny, terapeut se Alice zeptal: „Co vás na začátku k Edovi přitahovalo?“ Odpověděla: „Jeho silná, tichá povaha.“ Poradce pokračoval: „Tak proč chcete rozvod?“ Alice odpověděla: „Kvůli jeho silné, tiché povaze!“ Někdy je to tak, že to,

Více než přemožitelé (3)

„…nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…“ 2. Korintským 2:14

Některé věcí ti mohou vzít odvahu, např. děti, které nejdou tvou cestou. Jako křesťanští rodiče toužíme vidět své děti, jak slouží Bohu. Jestli ses modlil a žil vírou před dětmi nejlépe, jak jsi uměl, a ony si stejně zvolily jinou cestu, zranění tvého

Více než přemožitelé (2)

„…nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…“ 2. Korintským 2:14

Někdy musíš zvítězit nad rodinným prostředím. Nikdo z nás nepochází z ideální rodiny. Všichni prožíváme takové věci jako odmítnutí, fyzické, emocionální, slovní nebo sexuální zneužití, chudobu, vztek, drogovou závislost, alkoholismus, rozvod atd. Po letech stále zápasíme s věcmi, jako jsou nízké sebevědomí, neúspěšné

Více než přemožitelé (1)

„…nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…“ 2. Korintským 2:14

Ježíš řekl: „Ve světě máte soužení“ (Jan 16:33). Když máš problémy, neznamená to, že jsi podvodník, smolař nebo že jsi středem Boží nespokojenosti. Bouře prozkoušela oba domy, dům věřícího i nevěřícího (viz Matouš 7:24-27). Ale věřící nad bouří zvítězil. Tak co je tedy

Nevzdávej to!

„Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek…“    1. Petrova 1:6

V 50. letech minulého století byla Mary Kay Ash první ženou, která seděla ve výboru ředitelů World Gift Company. Ale nebylo to všechno snadné! Přestože si zasloužila místo ve „firemním světě“, její partneři ji odmítali brát