„…nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…“ 2. Korintským 2:14

Někdy musíš zvítězit nad rodinným prostředím. Nikdo z nás nepochází z ideální rodiny. Všichni prožíváme takové věci jako odmítnutí, fyzické, emocionální, slovní nebo sexuální zneužití, chudobu, vztek, drogovou závislost, alkoholismus, rozvod atd. Po letech stále zápasíme s věcmi, jako jsou nízké sebevědomí, neúspěšné manželství, osamění, deprese, návyk, obavy, kontrola nad vztekem a nefungující rodičovství. Ale když špatně začneš, neznamená to, že nemůžeš velmi dobře skončit. Tvůj život je více než to, co se stalo včera; jde o to, co uděláš s tím, co se stalo včera.
Zamysli se nad Jiftáchovým rodinným zázemím. Narodil se prostitutce, jeho bratři ho vykopli ven z domu, byl okraden o své právoplatné dědictví, byl zklamán náboženskými vůdci, byl uprchlíkem a rebelem, který žil v jeskyni (viz Soudců 11). Nezlomen, vzepřel se porážce, vytrénoval nesourodou domobranu odmítnutých, zachránil Izrael od jeho nepřátel a dostal se do síně slávy věřících spolu s Abrahamem, Mojžíšem a Davidem (viz Židům 11). Jak to udělal? Začal tam, kde byl, vzal to, co měl a udělal to, co udělat mohl. Vírou se zmocnil své Bohem dané příležitosti.
Jsi více než produkt svého prostředí. Ať se tehdy stalo cokoliv, nyní jsi „…nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:17). Žij v tom novém a zřekni se toho starého! „…zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4).