„Rozjímej nad ním ve dne v noci…“ Jozue 1:8

Pastore, jsi vyhublý šéfkuchař? Servíruješ každou neděli zdravá jídla svému sboru, zatímco ty sám duchovně hladovíš? Dovolil jsi, aby tvoje pracovní vytížení ve sboru ukradlo tvůj modlitební život a připravilo tě o čas strávený čtením Písma, který je tak potřebný k budování tebe samotného? Jedním z velkých nebezpečí služby je dávat, ale nepřijímat.
Co se týče peněz, když jsou tvé výdaje větší než tvé příjmy, skončíš bankrotem. A stejná věc se ti může stát v duchovní oblasti. Když Jozue nahradil Mojžíše a stal se vůdcem Izraele, Bůh mu řekl stejnou věc třikrát: „Buď rozhodný a udatný…“ (Jozue 1:6, 7, 9). A potom Jozuovi vysvětlil, odkud dostane svou sílu a odvahu: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě“ (Jozue 1:8). Všimni si slov „potom tě bude na tvé cestě provázet zdar“. Máš úkol týkající se dvou oblastí, tvé síly a tvé odvahy. V čem to spočívá? „Rozjímej nad ním (Božím Slovem) ve dne v noci“. Meditovat znamená přemítat. Krávy jsou přežvýkavci. Žvýkají potravu, spolknou ji, potom se jim vrátí zpět, přežvykují ji znovu a pokaždé, když se to stane, získají z potravy více výživy. Proto „přežvykuj“ Boží Slovo. Přemýšlej o něm. Zpracovávej ho ve své mysli. Pokud chceš být duchovně zdravý, rozjímej a přemítej o Písmu!