Jak tvůj život obrátit k lepšímu

„Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně.“ Rút 2:2

Rút obrátila svůj život k lepšímu tehdy, když truchlila, byla zlomená a vyprahlá. Jak to udělala? Zde je vysvětlení:
1) Vybrala si správného rádce. Řekla Noemi: „Kamkoli půjdeš, půjdu…“ (Rút 1:16). Skutečnost, že Noemi byla Židovka a

Nauč se pověřovat druhé pravomocí

„Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš.“ 2. Mojžíšova 18:18

Prezident Reagan řekl: „Obklop se těmi nejlepšími lidmi, které můžeš najít, předej jim autoritu a nevměšuj se.“ Ale v naší dychtivosti potěšit Boha bereme na sebe zodpovědnosti, které jsou příliš obtížné. Sami to nezvládneme. Mojžíš trávil každou minutu, kdy byl vzhůru,

Tři pravidla pro život

„Neboť moudrost dává Hospodin…“ Přísloví 2:6

K tomu, abys v životě uspěl, potřebuješ dělat tyto tři věci:
1) Rozhodni, co je důležité. Vypráví se příběh o jedné rodině, která se přestěhovala na venkov, protože chtěla být pryč z města. Rozhodla se chovat dobytek, proto koupila farmu. Jednoho dne je navštívil kamarád a

Tvůj život může být změněn (3)

„Ten, který seděl na trůnu řekl: ,Hle, všecko tvořím nové.‘“ Zjevení 21:5

Posledními principy změny života, které zmíníme, jsou tyto:
1) Změna znamená přijmout risk. Tvoje úzkost začne fungovat a řekne: „Co když tu práci nedostanu? Co když ekonomika selže? Co když vynaložím úsilí změnit se, ale ostatní ne?“ Máme rádi naprosto

Tvůj život může být změněn (2)

„Ten, který seděl na trůnu řekl: ,Hle, všecko tvořím nové.‘“ Zjevení 21:5

Zde jsou dva další principy, které mění život:
1) Musíš být ochoten změnit se bezpodmínečně. V počátečním stádiu terapie poradce naráží na syndrom „změním se, jestliže…“ Klient vidí změnu jako strategii „dám, když něco dostanu“: „Změním se, jestliže oni budou