„…směřujme k dospělosti.“ Židům 6:1

Někteří z nás duchovně nevyrostli. „Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil… Proto nezůstávejme u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti…“ (Židům 5:12; 6:1). Stejně tak jako existují známky fyzického růstu, existují typické znaky duchovní dospělosti, takové, které jsou zmíněny v 1. Petrově 3:8-12.
1) „Buďte jednotní v duchu.“ Jednota není totéž co jednolitost, kde všichni musejí smýšlet podobně, nebo dokonce jednomyslnost, kde musíme souhlasit se vším. Jednota znamená zaměřit se na to, co nás spojuje, místo na nepodstatné záležitosti, které nás rozdělují.
2) „Mějte soucit jeden s druhým.“ Řecký překlad slova „sympathy“ je „soucítit s druhými“. „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Římanům 12:15). Když se začneš zajímat o druhé víc než sám o sebe, začínáš dospívat.
3) „Milujte se navzájem.“ My všichni potřebujeme přátele, kteří by nás milovali a podporovali. Rektor Tailor University řekl, že jednou z jeho největších nadějí je, že bude mít osm přátel, kteří se zúčastní jeho pohřbu, aniž by se jedinkrát podívali na hodinky!
4) „Buďte milosrdní.” V technologicky špičkové době je snadné nevšímat si těch, kteří potřebují pomoc. „Když (Ježíš) viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí…“ (Matouš 9:36). Zranění lidé se dotýkali Jeho srdce, a měli by se dotýkat i našich.
5) „Buďte pokorní.“ Jeden biblický učitel říká: „Vyhledávejte příležitosti k dávání…raději budovat než bořit, raději sloužit než nechat si sloužit, raději se učit od druhých než se dožadovat učitelské katedry.“ Jak jsi na tom ty?