„…směřujme k dospělosti.“ Židům 6:1

Petr píše: „…neodplácejte zlým za zlé…“ (1. Petrova 3:9). Když jsi v ohni, tak místo toho, aby ses bránil a snažil se druhou osobu usměrnit, modli se! „…žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání“ (1. Petrova 3:9). „…zdržuj jazyk od zlého…“
(1. Petrova 3:10). Někteří lidé se nikdy tuto lekci nenaučí. Existuje jeden starý anglický náhrobní kámen, na kterém je napsáno: „Pod tímto drnem, touto hroudou hlíny, leží Arabella Young, která od 24. května drží jazyk za zuby.“ Během francouzské revoluce byli král a královna sťati a nechali korunu princi, sirotkovi. Mluvilo se i o jeho stětí, dokud někdo neřekl: „Když ho zabijete, pošlete jeho duši do nebe. Místo toho ho vezměte ke staré Meg a ta ho naučí odporná, hnusná slova, takže jeho duše bude navždy zatracená!“ Nicméně když přivedli prince k této drsné ženě, která se ho pokoušela naučit všechny druhy nadávek, odmítl a řekl: „Narodil jsem se, abych byl králem, a toto říkat nebudu!“ Hlavní myšlenkou je: když jsi dítětem Krále, tvá slova by to měla naznačovat.
„…hledej pokoj…“ (1. Petrova 3:11). Být tvůrcem pokoje vyžaduje odvahu. Ať se podíváš kamkoliv, lidé jsou rozzlobení kvůli ekonomice, zdravotní péči, nezaměstnanosti a prostě kvůli všemu, na co jen pomyslíš. Být tvůrcem pokoje není totéž jako být ochráncem pokoje. Ochránci pokoje hledají způsoby, jak udržet pokoj zachováním křehké rovnováhy mezi oběma stranami. Tvůrci pokoje vstoupí do konfliktu a pomohou oběma stranám uzavřít vzájemný mír.