„Mějte z toho jen radost…když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“ Jakub 1:2

Jakub píše: „Mějte z toho jen radost…když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti…abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků“ (Jakub 1:2-4). Petr píše: „…nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého“ (1. Petrova 4:12). Zkoušky jsou obvyklou nití, která nás spojuje. Když projdeš jednou, je možné, že další zkouška je na cestě. Proto Jakub neřekl „jestli“, ale „když na vás přicházejí…zkoušky“. Všimni si:
1) Zkoušky přicházejí v různých oblastech. Existují fyzické, emocionální, finanční a vztahové zkoušky; není to obchod „jedna velikost pro všechny“. Některé jsou šokující, jako nečekaná ztráta milované osoby; některé jsou dlouhodobější, jako velmi nepříjemný rozvod nebo dlouhodobá nemoc. Některé se odehrávají na veřejnosti, zatímco jiné vytvářejí tvé vlastní soukromé peklo. Některé se dějí kvůli tvým vlastním chybám, některé kvůli chybám druhých; některé vůbec nesouvisí s lidskými nedostatky.
2) Zkoušky testují naši víru. Vracejí nás zpět k základním pravdám a připomínají nám, jaké by měly být naše priority. Jeden biblický učitel říká: „Během…intenzivních zkoušek se vracím zpátky…k tomu, v co skutečně věřím…k základním věcem jako je modlitba a závislost…ztišení se a čekání na Boha. Zkoušky nás tlačí k návratu k základním kamenům víry, na kterých spočívají naše základy, a to se stává pročišťujícím a nutným procesem.“
3) Zkoušky nás vedou k dospělosti. Když trpíme, máme sklon pokoušet se hledat rychlou cestu ven. Nedělejme to! Zkoušky jsou určeny k tomu, aby nás učinily „celistvými“. Když jim dovolíte, aby dělaly svou práci, na jejich konci budete silnější.