„A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově.“    Zachariáš 4:10

Všechno velké začíná něčím malým, a tvůj postoj na začátku často určuje tvůj úspěch na konci. Bible říká: „A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově“ (Zachariáš 4:10). Raduj se z toho, co ti Bůh dává na začátku, protože On to dělá! Děkuj Mu za své malé začátky.
Než skončilo sucho a přišel déšť, Eliáš viděl mráček velikosti lidské dlaně (viz 1. Královská 18:44). To bylo celkem malé, ale on se z něj radoval, protože to bylo znamení větších věcí, které přicházely. Neznič své semeno pochybnostmi o Jeho možnostech. Bůh ti dává semeno naděje, něco malého – ale něco je lepší než nic. Vezmi to semeno a zasaď je, modli se za něj a věř, že Bůh mu dá růst. Mnozí z nás zahazují své semeno pryč. Když něčím pohrdáme, zmenšujeme jeho možnosti; nevšímáme si toho, nepečujeme o to. Když se nestaráme o to, co nám Bůh dává, ztratíme to. A když ztratíme své semeno, nikdy se nebudeme radovat ze sklizně. Židům 13:5 nám říká, že máme být spokojeni s tím, co máme, potom to pokračuje a píše se tam: „Vždyť Bůh řekl: ,Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘“
Proto můžeš být spokojen v době malých začátků. Víš, že to, co Bůh začne, to dokončí. Proto buď trpělivý, očekávající a nepřestávej jít dopředu. „Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:35-36).