Musíš zaplatit plnou cenu

„Nikoli. Odkoupím to od tebe za plnou cenu stříbra…“ 1. Paralipomenon 21:24

Básník napsal: „Když získáš to, co chceš, v zápase sám se sebou, a svět tě učiní pro ten den králem; běž se na sebe podívat do zrcadla a zjisti, co ten člověk o tom řekne. Protože to není tvůj otec, matka

Kristus tě může osvobodit

„Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme…“ Pláč 5:21

Jakýkoliv návyk, který nedokážeš zlomit nebo odmítneš zlomit, je návyk, který má moc zlomit tebe. Potýkáš se s choutkami, které jsou mimo tvou kontrolu? Zápasíš s nutkáním, které přináší okamžiky „radosti“, a ty jsou následovány dny, kdy máš výčitky svědomí? Procházíš údobími

Zůstaň zaměřený na to, co je důležité

„…zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.“ Židům 11:27

Když máš vizi, pak existují určité věci, kterých se musíš být ochoten vzdát. Všechny tvé možnosti nemohou zůstat otevřené; musíš zredukovat svou pozornost na to, co je nejdůležitější.
John Maxwell říká: „Mnozí lidé dělají opak. Místo toho, aby se zaměřili na svou vizi a

Dej se do pohybu!

„Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál.“ 2. Mojžíšova 14:15

Představ si sám sebe, jak se ujímáš důležitého úkolu. Věci se daří a Bůh žehná tvému úsilí. Potom se změní okolnosti, čelíš obtížím, ztratíš odvahu. Ti, se kterými jsi počítal, tě začnou obviňovat a ty si přeješ, aby ses nikdy nepustil

Přizpůsoben nebo proměněn (4)

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se…“ Římanům 12:2

Pokaždé, když nabídneme svá těla jako „živou oběť“, naše tvrdohlavá přirozenost se bude bouřit. Ale s Kristovou pomocí můžeme zlomit její sevření. „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2).
Máme na vybranou; přizpůsobit se nebo být