Přizpůsoben nebo proměněn (3)

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se…“ Římanům 12:2

Co to znamená plně sám sebe vydat Bohu? Je to:
1) Skutek uctívání. „…abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba“ (Římanům 12:1). Uctívání není jen účast na nedělních bohoslužbách, zpívání chval a modlení

Přizpůsoben nebo proměněn (2)

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se…“ Římanům 12:2

1) Proměna vyžaduje osobní oběť. Není snadná, přirozená nebo automatická. Vyžaduje, aby se člověk stal „živou obětí“. Problém se „živými oběťmi“ spočívá v jejich tendenci stále unikat obětnímu oltáři s tím, že jsou opakovaně vedeny k tomu, aby se znovu a znovu obětovaly.

Přizpůsoben nebo proměněn (1)

„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se…“ Římanům 12:2

Chuck Swindoll řekl: „Rádi si představujeme sami sebe jako skupinu silných jedinců… Pravda je taková, že se neradi objevujeme v jiném světle pro případ, že bychom byli ignorováni, označeni za fanatiky nebo byli odmítnuti. Proto se přizpůsobujeme. Uvidíš to v horlivosti dítěte někoho

Milost

„Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.“ Jan 1:16

Boží milost k nám přichází svobodná a zřetelná, bez jakýchkoliv připojených podmínek. Bůh je tolerantnější a méně posuzující než mnozí z nás. Nebyli jsme toho hodni a nezasloužili jsme si to, ale protože náležíme Kristu, Bible říká: „Z jeho plnosti

Modli se za svého pastora

„…vytrvale se přimlouvejte…aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.“        Efezským 6:18-19

Pavel napsal věřícím v Efezu: „…vytrvale se přimlouvejte…aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia“ (Efezským 6:18-19). Modlíš se za svého pastora? Měl bys!
Po prvním kázání Wilbura Chapmana v Prvním presbyteriánském sboru