„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se…“ Římanům 12:2

Pokaždé, když nabídneme svá těla jako „živou oběť“, naše tvrdohlavá přirozenost se bude bouřit. Ale s Kristovou pomocí můžeme zlomit její sevření. „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2).
Máme na vybranou; přizpůsobit se nebo být proměněni! Rozhodnutí „nebudu se přizpůsobovat tomuto světu“ vede k proměněnému způsobu života. Tvoje stará přirozenost se samozřejmě přizpůsobí a zotročí tě vlivy tohoto světa. Philipsův překlad Bible říká: „Nedovol světu, aby tě vmáčknul do své vlastní formy.“ Přizpůsobení se hodnotám světa jako jsou smyslnost, pýcha, kontrola atd. tě okrade o osvobozující moc Krista, který v tobě žije, a vyústí to v opakující se cyklus viny, selhání a ztráty odvahy. Volba nepřizpůsobit se tomuto světu otevírá dveře tvé proměně.
Na rozdíl od přizpůsobení se, které je započato zvnějšku, tvoje chůze s Bohem se stane vnějším vyjádřením vnitřní změny. Život pulce se změní v život žáby a život housenky v život motýla. Ty budeš proměňován zevnitř směrem ven. Jak se to stane? „…ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Přidej ke svému rozhodnutí nepřizpůsobit se ještě závazek „obnovení své mysli“, což v řeckém originále znamená, že budeš mít v mysli Boží myšlenky místo svých starých myšlenek. A pak sleduj, jak se ve tvém každodenním životě bude uskutečňovat proměna umožněná Duchem Svatým