„…zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.“ Židům 11:27

Když máš vizi, pak existují určité věci, kterých se musíš být ochoten vzdát. Všechny tvé možnosti nemohou zůstat otevřené; musíš zredukovat svou pozornost na to, co je nejdůležitější.
John Maxwell říká: „Mnozí lidé dělají opak. Místo toho, aby se zaměřili na svou vizi a pustili méně důležité věci, chtějí si udržet všechny možnosti otevřené. Ale když to dělají, ve skutečnosti čelí více problémům, protože činění rozhodnutí se stane příliš komplikovaným…nejdříve je zábavné mít tolik možností… Ale jak čas postupuje, nemůžeš se posunout dopředu, protože strávíš všechen čas ochranou možností spíše než posunem dopředu… Musíš vynaložit svůj čas a energii na těch několik věcí, které působí změnu…úkoly, které nejsou vzrušující, ani nepřináší okamžitou odměnu, ale přinášejí větší hodnotu. Každá taková aktivita se stává důležitou částí většího obrazu.“
Když ti Bůh dá vizi, neukáže ti celý obraz úplně na začátku. Odkrývá ho postupně, abys nebyl zavalen. Například, když sdílel s Mojžíšem svou vizi týkající se osvobození Izraele, Mojžíš musel čekat na odhalení smyslu každé části. Veden vírou opustil Egypt. Veden vírou dodržoval Hod beránka, takže nepřítel se nemohl dotknout prvorozených Izraelců. Vedeni vírou Izraelci kráčeli přes Rudé moře a jejich nepřátelé se utopili, když se je pokusili pronásledovat. Veden vírou udržoval Izraelce v pohybu po poušti po čtyřicet let, dokud jako starý muž neuviděl zaslíbenou zemi. Co Mojžíše udržovalo v pohybu poté, co mu Bůh řekl, že nikdy nevstoupí do zaslíbené země? Jednoduše řečeno toto: zůstával zaměřený na konání vůle toho, který je „Neviditelný“.