„Nikoli. Odkoupím to od tebe za plnou cenu stříbra…“ 1. Paralipomenon 21:24

Básník napsal: „Když získáš to, co chceš, v zápase sám se sebou, a svět tě učiní pro ten den králem; běž se na sebe podívat do zrcadla a zjisti, co ten člověk o tom řekne. Protože to není tvůj otec, matka nebo manželka, jejichž úsudek o tobě musí být schválen; člověk, na jehož úsudku ve tvém životě záleží nejvíce, je ten, který se na tebe dívá zpět ze zrcadla. To je ten, člověk, kterého máš potěšit; nevšímej si ostatních, protože on s tebou bude určitě až do konce. A úspěšně jsi prošel svým nejnebezpečnějším, nejtěžším testem, pokud ten člověk v zrcadle je tvým přítelem. Můžeš klamat celý svět po dlouhou dobu a bude tě plácat po zádech, když půjdeš kolem. Ale tvou konečnou odměnou bude bolest srdce a slzy, pokud jsi podváděl toho člověka v zrcadle.“
Jeden příběh vypráví o holiči v malém městě, kterému se dařilo dobře, dokud se do stejné ulice naproti nepřestěhoval velký kadeřnický salón. V té oblasti udělali velkou kampaň s nápisy: „VŠECHNO ZA DOLAR. Ostříhání vlasů za dolar! Trvalá za dolar! Všechno za dolar!“ Holič si v zoufalství pronajal odborníka na reklamu, který pozval firmu na billboardy a požádal ji, aby nahoru na holičovu budovu umístila velký nápis. „A co chcete, abychom tam napsali?“ zeptali se. Odborník odpověděl: „Velkým tučným písmem napište: ,OPRAVUJEME STŘIH VLASŮ PROVEDENÝ ZA JEDEN DOLAR!‘“
David řekl: „Nikoli. Odkoupím to od tebe za plnou cenu stříbra. Vždyť nemohu přinést Hospodinu, co je tvé, nemohu obětovat zápalnou oběť darovanou“ (1.Paralipomenon 21:24). K tomu, abys mohl naplnit Bohem dané určení pro svůj život, musíš zaplatit plnou cenu.