„Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:6

Jozue objevil čtyři důvody, proč potřebuješ být silný a projevovat odvahu. Včera jsme se zabývali prvními dvěma. Dnes se podívejme na další dva:
3) Kvůli druhým. Lidé tě sledují. Chtějí vědět, jestli budeš čelit určité situaci s odvahou, nebo se ohneš ve strachu. Tvoje schopnost projevit víru uprostřed obtíží jim dodá odvahu. Ta bitva se netýká pouze tebe, týká se to těch, kterým Bůh chce požehnat skrze tebe. Možná nemáš peníze, ani nejsi slavný, ale máš vliv. Postoje, kterými se projevuješ, a rozhodnutí, která děláš, budou ovlivňovat tvé děti a tvé vnuky. Řekneš: „Přesto mám obavy.“ My všichni prožíváme strach. Ale žalmista prohlásil: „Přichází den strachu, já však doufám v tebe“ (Žalm 56:4).
4) Kvůli tvým nepřátelům. David napsal: „Prostíráš mi stůl před zraky protivníků…“ (Žalm 23:5). Bůh za tebe bude nejen bojovat, ale On tě i obhájí v očích tvých kritiků. Je dobré mít kritiky a konkurenty. Někdy tě nepřítel může dotlačit k vítězství, zatímco přítel nemůže. Kdo by kdy slyšel o Davidovi, kdyby nebylo Goliáše? Kdo by se kdy dozvěděl o Mojžíšovi, kdyby nebylo faraóna, který utiskoval Boží lid? A kdo by se kdy dozvěděl o Ester, kdyby nebylo Hamanova krutého spiknutí proti Židům? Jaká je tvoje vize? Existuje nepřítel, který stojí mezi tebou a naplněním tvé vize? Když se odvážíš mu postavit, stane se nástrojem v Božích rukou a dotlačí tě ke tvému určení.