„Buď rozhodný a udatný, jednej!“ 1. Paralipomenon 28:20

V roce 1955 byla Rosa Parks uvězněna v Alabamě za to, že odmítla poskytnout své sedadlo v autobuse bílému muži. Bojkoty a krveprolití pokračovaly až do doby, kdy americký Nejvyšší soud prohlásil nerovnoprávnost za nezákonnou. Později Rosa napsala: „Vědomí toho, co musí být uděláno, zbavuje strachu. Když jsem si toho dne sedla do autobusu, ani mě nenapadlo, že se píší dějiny, jenom jsem myslela na to, jak se dostanu domů. Ale musela jsem se rozhodnout. Po mnoha letech, kdy jsem byla obětí…nevzdala jsem se svého sedadla, a čemukoliv jsem musela čelit poté, nebylo důležité… Cítila jsem, že Pán mi dá sílu vydržet, ať budu muset čelit čemukoliv. Byl čas, aby se někdo postavil – nebo v mém případě posadil.“
Odvaha se projevuje v neočekávaných okamžicích; to, co uděláš v takových okamžicích, tě může změnit, a může to změnit lidi kolem tebe.
Vypráví se jeden příběh o vyzvědači, který byl odsouzen k smrti generálem perské armády. Ten generál měl zvláštní zvyk dávat odsouzeným zločincům na vybranou mezi popravčí četou a „velkými dveřmi“. Když se generál zeptal: „Tak co to bude,“ vyzvědač si vybral popravčí četu. Generál se naklonil ke svému asistentovi a řekl: „Vždycky dávají přednost známému před neznámým, ale dali jsme jim na vybranou.“ Asistent se zeptal: „Co je za těmi velkými dveřmi?“ Generál odpověděl: „Svoboda.“ Potom dodal: „Málokdo je dost statečný na to, aby si vybral ty dveře.“
Dělící čáru mezi průměrností a úspěchem tvoří odvaha. Proto David řekl svému synovi Šalomounovi, když nastupoval na trůn: „Buď rozhodný a udatný, jednej.“