„Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“ Jan 10:11

Existují dvě věci, ve kterých jsme jako ovce:
1) Bez pastýře, který by nás vedl, se dostáváme do nesmyslných situací, které nás zraňují. Bůh nemá žádné bezvadné ovce. Bible říká: „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou…“ (Izaiáš 53:6). Stejně jako ovce jsme někdy bezradní a umínění, vybíráme si věci, které skončí špatně, jestliže Bůh nezasáhne.
2) Ovce nejsou dost chytré na to, aby skryly své nedostatky. Skutečně, jejich ochota být tím, čím jsou, je jednou z jejich nejsilnějších stránek. F. B. Meyer řekl: „Myslel jsem si, že Boží dary jsou na policích, jeden nad druhým, a čím více vyrosteme, tím snadněji na ně dosáhneme. Nyní jsem zjistil, že jsou na policích pod sebou a není to otázka toho, jak vysoko vyrosteme, ale zda se skloníme níže.“ Šalamoun řekl: „…s umírněnými je moudrost“ (Přísloví 11:2). Když už Bůh všechno o tobě ví, proč se namáhat předstírat? A navíc, věci, které odmítáš uznat a jednat s nimi, jenom zpomalují tvůj růst a omezují tvou užitečnost pro Boha. To je příliš vysoká cena! Bůh si váží pravdy a očekává, že budeš pravdomluvný vůči Němu, druhým lidem a sobě samému. Pavel píše: „Buďme pravdiví v lásce…“ (Efezským 4:15). A Jakub dodává: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni“ (Jakub 5:16).