Bůh ti dává další příležitost

„Bůh mi vložil do klína jiného potomka…“ 1. Mojžíšova 4:25

Satan měl v plánu infikovat Adama virem hříchu ještě před tím, než se narodil jeho první syn; tak by mohl získat zbytek nás všech. A téměř se to stalo. Kain, Adamův první syn, zavraždil svého bratra Ábela. Ale Bůh tím neskončil. „I poznal

Trpět kvůli…

„Kdo však trpí…“ 1. Petrova 4:16

Bible říká: „…ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího“(1. Petrova

Vykroč ve víře a udělej to!

„…žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7

Nejde o to, že bys to nevěděl, jde o to, že na to stále zapomínáš a potřebuješ, aby ti to bylo připomenuto: Bůh si tě může použít! Ano, stejný Bůh, který pracoval skrze Mojžíše, Ester, Deboru a Pavla dnes pracuje skrze

Tvé návyky určují tvou budoucnost

„Třikrát za dne klekal na kolena, modlil se a vzdával čest…“ Daniel 6:10

Tvé návyky ti buď pomáhají, nebo ti jsou ke škodě. Vezmi si kterýkoliv svůj návyk, který máš, vynásob to 365 dny, potom to vynásob sedmdesáti nebo osmdesáti lety a můžeš „začít psát své vlastní úmrtní oznámení“. Jednoduše řečeno: výborní lidé

Poznej, co je pro tebe „správné“

„Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme…“ Skutky 6:2

Novozákonní církev rostla tak rychle, že apoštolové v ní přestali všechno zvládat. Proto řekli: „Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni