„Koho Pán miluje, toho přísně vychovává…“ Židům 12:6

Bible říká: „Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: ,Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘ Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého vlastního uvážení a jen po krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.“ (Židům 12:5-11).
Vede tě Bůh ke kázni? Pokud ano:
1) Raduj se, znamená to, že jsi skutečně Jeho dítě a že On má plány pro tvůj život.
2) Čiň pokání a období tvé kázně bude zkráceno.
3) Uvědom si, že Boží kázeň je pro tvé dobro a ne ke tvé škodě.
Poté, co malý chlapec neposlechl svou matku, řekla mu: „Dávám ti na zadek, protože tě miluji.“ Chlapec v slzách odpověděl: „Kdybych tak byl dost velký na to, abych ti tvou lásku vrátil.“
Neměj odpor k Boží kázni a nebraň se jí. Uvědom si, že je to pro tvé dobro. A ještě jedna myšlenka: nedovol žádnému člověku, který to myslí dobře, aby tě „zachránil“ před Božím jednáním. Cílem Boží disciplíny pro nás je, abychom měli „podíl na jeho svatosti“.