„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji…“    Jeremiáš 29:11

Zatímco se všichni ostatní připravovali na boj, ona se připravovala na vzdání se. Rachab se nějak dozvěděla o věcech, které Bůh vykonal pro Izrael; že proměnil Rudé moře v červený koberec, že proměnil skály ve fontány s pitnou vodou, že pro ně každé ráno připravoval snídani na poušti a že vysušil vody řeky Jordánu. Rachab asi nebyla moudrá v oblasti, která se týkala jejího těla, ale byla moudřejší než kdokoliv jiný v tom městě ohledně své duše. Nechystala se bojovat s Bohem, věděla, že je to boj, ve kterém není možné vyhrát. Pro ni bylo cestou k vítězství vzdání se!
A to je správná cesta i pro tebe. Kéž by ses přestal pokoušet „řídit představení“ a předal svůj život Kristu, On tě povede na místa požehnání, o jakých jsi vždycky snil, toužil po nich, ale nevěděl jsi, jak se tam dostat. Bůh měl pro Rachab úžasnou budoucnost. Plánoval z ní učinit pramatku krále Davida a také našeho požehnaného Pána Ježíše. Není to úžasný příklad toho, jak někdo dostane nový smysl života?
A Bůh, který miluje oba, zkrachovaného i úspěšného člověka, pro tebe udělá totéž, nehledě na duchovní podmínky, ve kterých jsi možná dnes. Přečti si toto: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt…a změním váš úděl…“ (Jeremiáš 29:11-14).