„Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu…“ Jozue 2:19

Byla v bezpečí, pokud zůstávala ve svém domě. Než Jozue porazil Jericho, poslal dva zvědy na průzkumnou misi. Tehdy potkali Rachab a ona se s nimi spřátelila. Výsledkem bylo, že jí dali jasně červený provaz, aby ho pověsila ze svého okna a tak označila svůj dům jako „zákaz vstupu“ pro okupující armádu.
Ale všimni si instrukcí, které jí dali: „Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu…“ (Jozue 2:19). Zde je lekce: pokud jsi člověk, který otálí, rada zní takto: „Vstup do domova víry, dokud je ještě čas!“ Pokud se vzdaluješ Bohu, pak vzkaz zní: „Neopouštěj dům.“
Když přijde na důležitost zůstávání pod Boží ochranou, zde jsou dvě úžasné biblické ilustrace:
1) „Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu“ (2. Mojžíšova 12:22).
2) „…řekl Pavel důstojníkovi a vojákům: ,Nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu‘“ (Skutky 27:31).
Začínáš chápat to sdělení? Zůstaň v církvi. Zůstaň v Božím Slově. Zůstaň na místě modliteb. Zůstaň ve společnosti těch, kdo tě mohou duchovně budovat. Je příliš pozdě a útok je příliš silný. „Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného“ (Žalm 91:1).