„…budujte svůj život na přesvaté víře…“ Juda 1:20

Apoštol Juda píše: „Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém“ (Juda 1:20). Juda klade zodpovědnost za duchovní budování tebe samotného a za posilování tvé víry – zcela na tebe.
Existují dva druhy víry: mechanická víra a úmyslná víra. Pokaždé, když stiskneš vypínač světa, praktikuješ mechanickou víru. Ale když čelíš něčemu neznámému, nevyzkoušenému a nevykonanému, pak potřebuješ úmyslnou víru – víru, která věří, že Bůh „…může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit…“ (Efezským 3:20).
Pokud jsi proaktivní, tvá víra poroste. Pokud jsi pasivní, neporoste. Tak jako je to s přívalem vody proti břehu řeky, existuje narušení víry, které prostě pochází z každodenního života. Pokud neděláš nic pro to, abys upevnil a posílil svou víru, začne se zmenšovat. Kristus řekl církvi v Efezu, aby si vzpomněla na úroveň, ze které klesla (viz Zjevení 2:5). Jak zvláštní věc, když to někdo řekne! Když jsi spadl ze značné výšky, nemyslíš, že si to budeš pamatovat? Ne, pokud ten pád byl tak postupný, že sis toho ani nevšimnul. Proto se zeptej sám sebe: „Začali si všímat ti, kdo mě znají nejlépe, že zmizela záře z mých očí, radost z mého kroku, pokoj z mého ducha a Boží Slovo z mé konverzace?“
Víra je jako sval; pokud ji důsledně nepoužíváš, zakrní a stane se neschopnou. Proto dnešní slovo pro tebe je: „Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření!“ (Zjevení 3:2).