„…ani vlas na jejich hlavě nebyl sežehnut…ani nebyly cítit ohněm.“ Daniel 3:27

Vysvobození znamená, že tě Bůh vyvede z ohnivé zkoušky, která tě měla zničit. Úplné vysvobození je to, když tě jako tři židovské děti vyvede ven, aniž bys páchnul ohněm. Víš, je možné být zachráněn, a přesto být „poškozen“. Můžeš to poznat podle toho, co člověk říká. Mluví pouze o minulosti, protože v určitém bodě přestal žít. Přežil trauma, ale protože se s ním nevypořádal správným způsobem, neustále se na něj zpětně odkazuje. Když mluví, část jeho osoby je stále „v ohni“. Teď nemluvíme o „rychlé opravě“ nebo „jednotné formě uzdravení“ (vhodné pro každého). Tvůj temperament, síla tvé víry a hloubka tvé bolesti v té době, to vše jsou faktory určující, jak dlouho bude trvat, než se zotavíš a budeš v pořádku. Ale toto je zřejmé: cokoliv svazovalo tři židovské děti, když šly do hořící pece, nesvazovalo je poté, co z ní vyšly. A to chce Bůh udělat i pro tebe. Znamená to, že bys neměl mluvit o tom, co jsi prožil? Ne, ale nemluv jak oběť, mluv jako vítěz!
David řekl: „Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina“ (Žalm 40:3-4). Tvá zkušenost je možná stará, ale tvoje píseň bude nová.