„Chizkijáš vzal dopisy…a rozložil je před Hospodinem.“ 2. Královská 19:14

Když přijdou špatné zprávy, nepanikař a nejednej ukvapeně. Zastav se, přemýšlej rozumně a získej fakta, než učiníš závěr nebo uděláš rozhodnutí. Na modlitbách se ptej: „Pane, co mohu udělat s touto situací?“ Pokud to můžeš udělat sám, Bůh to pro tebe neudělá. Básník řekl: „My nemůžeme udělat Jeho část, On neudělá naši část.“
Když čelil Chizkijáš dobře vyzbrojenému, mnohem lepšímu vojsku, neexistovalo nic, co by sám mohl udělat. Proto šel do Pánova domu a předložil svou potřebu před Pána. To je vždycky moudrý krok. Když zareaguješ ve víře, krize se stane příležitostí pro Boha, aby demonstroval to, co může pro tebe udělat. Pravda je taková, že když ti nezbývá nikdo jiný než Bůh – tak máš stále více než dost! Dost na to, abys zvládl situaci, dost na to, abys jí prošel, a dost na to, aby ses znovu odrazil.
Zeptej se sám sebe: „Je tento problém skutečně můj?“ Ano, měli bychom nést břemena jedni druhých (viz Galatským 6:2), ale ty bys neměl dovolit, aby na tebe každý odložil svá břemena. Někdy se ve své horlivosti zachránit druhé postavíme Bohu do cesty, když On s dotyčnými jedná.
A přestaň neustále poslouchat zprávy. Pokud to budeš dělat, začneš přemýšlet negativně: „Všude je to špatné, tak si myslím, že nemohu očekávat nic lepšího.“ Co řekl Bůh o tobě a tvé situaci? Bůh nereaguje na tvou potřebu, On reaguje na tvou víru! Proto čti Písmo a zjisti, co říká Bůh, a potom na tom stůj!