„Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!“ 2. Královská 6:17

4) Musíš sdílet svou vizi viditelně. Pouze tehdy, když to lidé „vidí“, se k tomu zaváží. Lidé hledají důležitost; chtějí mít pocit, že jsou součástí něčeho většího než jsou oni sami. Spisovatel Studs Terkel poznamenává: „Většina z nás hledá povolání, ne zaměstnání. Většina z nás…má zaměstnání příliš malé pro svého ducha.“ Když je vize skutečně velká, je přínosná pro každého. Tvým úkolem je pomoci lidem vidět, jaké jsou to přínosy. Musíš jim pomoci spojit se s příležitostmi vedoucími k dosažení osobního růstu, nalezení naplnění a zvýšení jejich sebevědomí. Musíš jim sdělit všechny důvody, které máš pro to, aby se připojili. Pokud jim nemůžeš nabídnout spoustu legitimních důvodů pro to, aby to udělali, pak od začátku nemáš právo je pro svou vizi přesvědčovat. Bude to snadné? Ne, nikdy to není snadné. Dokonce i lidé, kteří říkají, že touží mít vizi, ji často nechtějí. Chtějí pouze výsledky té vize, nechtějí platit cenu potřebnou k jejímu dosažení. Podívej se na všechny televizní reklamy týkající se diet. Lidé vidí obrázky „před“ a „po“ a chtějí to, co je „po“ dietě. Takže když žiješ svou vizi, jsi čestný a dosáhneš určitého stupně úspěchu, lidé uvidí, co vize udělala ve tvém životě, a to způsobí, že to budou chtít také.
Jak poznáš, že jsi úspěšně sdílel svou vizi s někým dalším? Tak, že ji přijme za vlastní, přidá k ní něco dalšího a bude ji chtít rozšířit a zlepšit. Když se to stane, tvá vize bude větší než ty a tvůj tým.