„…kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“ Přísloví 12:15

Když za tebou někdo přijde s osobním problémem, polož mu následující otázky: „Co si myslíš, že způsobilo ten problém? Co jsi s tím udělal? Na jakém verši z Písma stojíš? Co si myslíš, že já mohu udělat, co ty jsi ještě neudělal?“ Tyto otázky ti pomohou rozlišit ty, kteří opravdu chtějí pomoc, od těch, kteří pouze chtějí pozornost. Někteří lidé vidí modlitbu jako čarovnou hůlku; myslí si, že můžeš nad nimi mávnout a jejich problém prostě zmizí; takoví se mohou vrátit a žít své životy tak, jak se jim líbí.
Zde je další situace. Někteří možná řeknou: „Lékař mi navrhnul operaci. Co mám dělat?“ Pokud nejsi lékař, buď velmi opatrný na to, co poradíš. Pokud Bůh k někomu mluvil a ten dotyčný věří, že ho Bůh uzdraví, nevylij na něj studenou vodu. Tak co bys měl udělat? Ježíš řekl: „…shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19). Skutečná otázka je, zda dotyčný stojí na své víře, nebo na tvojí? Můžeš lidi vyučovat Božímu Slovu, ale nemůžeš je nutit, aby byli na stejné úrovní víry jako ty, dokud nebudou připraveni. Někdy mohou být lidé připraveni a jediné, co hledají, je potvrzení. Bible říká: „Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno“ (1. Janova 2:20). Ale pokud ti Bůh nedá „poznání“, buď opatrný na to, co radíš!