„…to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.“ 1. Petrova 1:25

Přečti si, co někteří významní vůdci v historii řekli o Bibli.
William Gladstone, předseda vlády Velké Británie: „Jedna z nejdůležitějších současných otázek je, jak přinést pravdu Božího Slova do živého kontaktu se smýšlením a srdci všech společenských tříd?“
Goethe: „Považuji evangelia za naprosto ryzí; protože je v nich efektivní odraz božství, které vyzařuje z osoby Krista; a to je tak božské jako byl Ježíš, když byl na zemi.“
Prezident Ulysses S. Grant: „Držte se pevně Bible jako kotvy své svobody. Napište si její zásady do srdce a praktikujte je ve svých životech. Jsme zavázáni této knize kvůli postupu kupředu, který jsme udělali, a na ni se musíme dívat jako na našeho průvodce budoucností.“
Prezident Woodrow Wilson: „Člověk se připravil o to nejlepší, co je ve světě, připravil se o toto: znalost Bible. Až si přečtete Bibli, poznáte, že to je Boží Slovo, protože tam najdete klíč ke svému srdci, ke svému štěstí a ke své službě.“
Prezident Abraham Lincoln: „Chci pouze říci tuto věc: Je to ten nejlepší dar, jaký Bůh dal člověku.“ Stejně tak jako zákon přitažlivosti, Bible nikdy nebude nadbytečná.
Whittier napsal: „Vracíme se obtěžkaní naším hledáním, abychom zjistili, že všechno, co mudrci řekli, je v té knize, kterou četly už naše matky.“
Čti denně svou Bibli.