„Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ Matouš 24:35

Podívejme se znovu na to, co někteří nejvýznamnější vůdci v dějinách řekli o Bibli.
Napoleon: „Kolik štěstí Bible přináší těm, kteří jí věří! Jaké zázraky poskytuje těm, kteří o ní přemítají!“
Daniel Webster: „Neexistuje žádný pevný základ pro civilizaci kromě Božího Slova. Když přijmeme principy vyučované v Bibli, naše země bude nadále prosperovat. Praktikuji čtení celé Bible jedenkrát každý rok.“
William Lyon Phelps (jednou zmíněn jako nejoblíbenější profesor v Americe, na univerzitě v Yale): „Zcela věřím v univerzitní vzdělání pro muže i ženy, ale jsem přesvědčen, že znalost Bible bez univerzitního vzdělání je cennější než univerzitní vzdělání bez znalosti Bible.“
Sir William Jones: „Bible obsahuje ryzejší citlivost, vybranější krásu, čistší mravnost, důležitější dějiny, lepší styl poezie a výřečnosti, než mohou být sebrány ze všech ostatních knih, ať byly napsány v kterékoli době nebo jazyce.“
Robert E.Lee: „Všechny ostatní knihy mají menší důležitost ve srovnání s Biblí. Ve všech mých zmatcích a strádáních Bible nikdy neselhala a poskytla mi světlo a sílu.“
Jean-Jaques Rousseau: „Majestát Písma mě zasahuje obdivem, zatímco čistota evangelia má vliv na mé srdce. Prostuduj díla jiných filozofů se všemi jejich okázalostmi a způsoby; jak ubozí, jak opovrženíhodní jsou ve srovnání s Písmem.“
Čti denně svou Bibli.