„Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izaiáš 40:8

Podívejme se ještě jednou na to, co někteří nejvýznamnější lidé v dějinách řekli o Bibli:
Matthew Arnold: „Lidé se vrátí k Bibli, protože to bez ní nemohou zvládnout. Skutečný Bůh je a musí být především Bohem Bible, věčný, který je předpokladem spravedlnosti, pro kterou přišel Ježíš na svět, a Jehož Duch dává podstatu lidství.“
Georgie Washington: „Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.“
Thomas Jefferson: „Bible je základním kamenem svobody.“
Horace Greeley: „Je nemožné mentálně nebo společensky zotročit lidi, kteří čtou Bibli.“
Patrick Henry: „Tato kniha má mnohem větší hodnotu než všechny knihy, které kdy byly vytištěny.“
William McKinley: „Čím hlouběji studujeme tuto úžasnou knihu a čím důvěrněji sledujeme Boží zásady v ní, tím lepšími občany se staneme a tím lepší bude osud našeho národa.“
J. Edgar Hoover: „Inspirace byla a je ústřední myšlenkou amerického ohromného růstu. Inspirace byla a je páteří americké velikosti. Inspirace způsobila a působí ten rozdíl mezi porážkou a vítězstvím v amerických válkách. A tato inspirace pochází z víry v Boha, víry v učení obsažené v ,kázání na hoře‘ a z víry, že Bible Svatá je inspirovaným Slovem Božím. Čtení Bible v rodinném kruhu je dnes důležitější než kdy předtím. Drží to rodinu pohromadě v užší stmelené jednotce. Dává každému členovi víru, ze které může žít.“
Čti denně sovu Bibli!