„Přistoupili a stoupli jim svýma nohama na šíje.“ Jozue 10:24

Ihned poté, co Izrael vstoupil do zaslíbené země a narazil na pět pevně odhodlaných králů, Bůh řekl Izraeli: „Nebojte se a neděste…“ (Jozue 10:25). Slovo „zděšený“ znamená být „zničený strachem“ a „zhroucený“. Dnes tě chce satan zničit tím, že tě okrade o tvůj pokoj, tvou radost a tvou důvěru. Bude neustále vyvolávat tlak v naději, že se zhroutíš. Proto Bůh řekl Jozuovi, aby vyvedli každého krále ven z jeskyně a jednali s nimi rozhodně, a to tak, že se postaví na jejich šíje a potom je pověsí na strom.

Satan si používá našich pět smyslů, ale Bůh nám dal šestý smysl – víru. Bible říká: „…žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme“ (2. Korintským 5:7). Víra říká: „Navzdory tomu, co vidím, navzdory tomu, z čeho mám strach, navzdory tomu, jak se cítím, navzdory tomu, jakou mám chuť na jazyku, navzdory tomu, co cítím nosem, věřím tomu, že všechno bude v pořádku, protože Bůh je se mnou.“ Tvé smysly, které jsou náchylné ke všemu, co se kolem tebe děje, jsou zabijáci víry. A pokud je nepoložíš pod své nohy, ukradnou tvou vizi, tvou důvěru a všechno ostatní, co ti Bůh zaslíbil. Emoce jsou řízeny problémy, ale víra je řízena záměrem. Pokud dovolíš svým emocím, aby řídily tvůj život, budeš jednu minutu nahoře a druhou dole. Řekneš: „Ale já jsem si myslel, že život má být taková zkušenost „nahoru a dolů“. Ne, Boží plán pro tebe je jít na kolena a modlit se, potom vstát ve víře a udělat to, co On ti řekl, abys udělal.