„Je ctí pro muže upustit od sporu…“ Přísloví 20:3

Když přijde na kritiku:
1) Soustřeď se na své poslání a zbav se svých chyb! Mnozí z nás dělají opak; když přijde kritika, změníme své poslání a soustředíme se na své chyby. Pokud utíkáš pokaždé, když uděláš chybu, nikdy ničeho nedosáhneš. Místo toho budeš žít v neustálém pocitu marnosti. Jediné skutečné chyby jsou ty, ze kterých se nic nenaučíš. Takže místo neustálého vracení se ke svým chybám počítej s tím, že nějaké uděláš, zmoudři, posuň se dopředu a dokonči práci. Existuje staré arabské přísloví, které říká: „Když se zastavíš pokaždé, když zaštěká pes, tvá cesta nikdy neskončí.“ Nedovol, aby se tvá selhání stala překážkami na cestě – proměň je ve stavební kameny. Bible říká: „Železo se ostří železem…“ (Přísloví 27:17). Proto se modli a staň se ostřejším díky kritice.
2) Prožívej čas se správnými lidmi. Když máš možnost si vybrat, prožívej čas s těmi, kteří tě budují, ne s těmi, kteří tě stahují dolů. Kvalitně prožitý čas se správnými lidmi posílí tvou víru a upevní tě proti účinkům té nejhorší kritiky. Také ti to bude bránit v tom, abys byl kritický vůči sobě. Když vrány napadnou jestřába, jestřáb nepodnikne protiútok. Místo toho prudce vyletí výš a výš v rozšiřujících se kruzích, dokud ho dotěrné vrány nenechají na pokoji. Jak výborná strategie! Vznes se v kruzích nad své kritiky, raději než aby ses shrbil na jejich úroveň. „Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává“ (Přísloví 20:3). Pokud chceš nějak ovlivnit lidi, stane se tak díky tvému příkladu, ne díky tvé tendenci bránit se.