„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Římanům 8:31

V okamžiku, kdy zvedneš hlavu nad dav, upoutáš pozornost, ale ne vždy takovým způsobem, jakým bys chtěl. Pouč se od kachny. Zůstává klidná na hladině, odráží se pod hladinou a nechá vodu, aby tekla kolem ní. Čas je na tvé straně. Když se Natanael zeptal ohledně Ježíše: „Může něco dobrého přijít z Nazareta?“ Filip odpověděl: „Pojď a přesvědč se!“ (viz Jan 1:46). Natanael se přesvědčil a skončil jako jeden z učedníků. Často, když se události vyvinou, důvod kritiky se stane jasným a ty budeš ospravedlněn. Ale musíš stále jít.
George Bernard Shaw, irský spisovatel divadelních her, měl určitě své kritiky – ale věděl, jak se s tím vyrovnat. Po jedné premiéře kritik vstal v hledišti a křičel: „Je to mizerné!“ Na to se Shaw postavil a odpověděl: „Souhlasím, ale co jsme my proti mnohým?“ Nikdo neměl více kritiků než Pavel, který přesto napsal: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Římanům 8:31). Bez odvahy pouze hromadíme sbírky dobrých nápadů – a smutků.
Většina našich promeškaných příležitostí by nebyla promeškaná, kdybychom byli ochotni protlačit se kritikou a přijmout to, co by se mohlo stát. Všichni zažijeme strach. Ale zde je rozdíl: vítězové potřebují k posunu dopředu přemoci své obavy a riskovat. Mohou žít mnohem snadněji se vzpomínkou na to, že to zkusili a neuspěli, než když to vůbec nezkusí. Vědí, že selhání je nevyhnutelnou součástí úspěchu a selhání vždycky přináší kritiku. A zatímco se druzí bojí přijmout novou příležitost, vítěz se bojí ji promeškat.