„Ano, v opravdovosti máš zalíbení…“ Žalm 51:8

Jestliže jsi hodně upřímný, měl by sis přiznat, že pravda někdy vypadá jako nepostačující k tomu, abys dosáhl toho, co potřebuješ. Chceš, aby tě tvoji nadřízení měli rádi, proto jim lichotíš. Chceš, aby tě tví přátelé obdivovali, proto přeháníš. Chceš, aby si tě lidé vážili, proto bydlíš v domě, který si nemůžeš dovolit a jsi zatížený účty, které nejsi schopný platit.
Ananiáš a Zafira prodali pozemek a dali část z těch peněz církvi. Ale lhali, prohlašovali, že pozemek byl prodán za peníze, které dali (viz Skutky 5). Jejich hřích nespočíval v tom, že si nechali nějaké peníze pro sebe; hřích spočíval v tom, že překroutili pravdu. A jejich podvod skončil jejich smrtí. Řekneš: „Jsem rád, že dnes Bůh nezabíjí lid za lhaní.“ Nebuď si tak jistý. Důsledkem lhaní je smrt:
1) Manželství. Lži jsou jako termiti v kmeni rodokmenu.
2) Svědomí. Tragédie druhé lži spočívá v tom, že je vždycky snadnější než ta první.
3) Kariéry. Jenom se zeptej zaměstnance, který byl vyhozen za zpronevěru.
4) Důvěry. Zamysli se: jak si tě Bůh může používat, když neříkáš pravdu? Každý americký fotbalový tým má hráče, kterému je uloženo přenést pokyny od trenéra k týmu. Ale co když hráč neřekne pravdu? Co když trenér volá, že mají nahrávat, ale hráč řekne, že trenér chce, aby běželi? Trenér na něj moc dlouho volat nebude.
Bůh říká, že jestliže jsi poctivý v malých věcech, svěří ti větší věci (viz Matouš 25:21). Může ti tedy Bůh důvěřovat?