„Vstaň! To bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej!“ Ezdráš 10:4

Pastor Andy Stanley píše: „Ve svém psacím stole skrývám malou kartičku, na které je napsáno: ,Neměj malé vize, protože ty nerozhýbou srdce lidí.‘ Více než jednou mi tento jednoduchý výrok zabránil v tom, abych ustoupil od svých vizí. Vím ze zkušenosti, že je nemožné druhé vést bez vizí. Když vedoucí už nejsou ochotni je mít, je už jenom krůček k tomu, že následovníci nejsou ochotni následovat. Proto měj vize! Měj velké vize. Měj je často. Někde uprostřed těch náhodných myšlenek zaplavujících tvou mysl, je jedna, která zajme tvé srdce a představivost. A tato jakoby náhodná myšlenka může docela dobře narůst ve vizi pro tvůj život.“
Každý velký úspěch začíná jako vize v něčím srdci. Všechny věci jsou tvořeny dvakrát: nejdříve ve tvé mysli a potom ve tvém životě. Lidé s vizemi dovolují svým myslím putovat za hranice toho, co je, a tvořit duševní obraz toho, co by mohlo být. Nejsou to vždycky ti nejvíce nadaní a nejvíce talentovaní – prostě jsou to ti, kdo odmítají ohraničit své myšlení nebo omezit se na to, co udělali ostatní. Toto dělat vyžaduje odvahu, spoustu odvahy! Každý sen je následován démonem pochyb. Poté, co je tvá vize formulována, je tvá mysl najednou naplněna všemi důvody, proč to asi nebude fungovat. A kolem tebe budou lidé, kteří rychle potvrdí tvé strachy. Navzdory tomu musíš rázně postupovat vpřed a mít vizi; jinak strávíš zbytek svého života naplňováním snů druhých lidí. „Vstaň! To bude tvůj úkol. My jsme s tebou. Buď rozhodný a jednej!“ (Ezdráš 10:4)