„S námi je někdo větší než s ním.“ 2. Paralipomenon 32:7

David nesl jídlo svým bratrům na válečnou frontu, když uviděl Goliáše. Nepomýšlel na to stát se hrdinou, jenom se zmocnil příležitosti, o které jiní vojáci pouze snili. Příležitosti k tobě přijdou jako překvapení, a pokud nejsi pozorný a připravený, zmeškáš je. To, co ostatní objevili v Davidovi toho dne, v něm bylo celou dobu!
Pokud jsi vůdce, pak už máš talent nutný k vedení. Ale odvaha je to, co tě před ostatními ustanovuje vůdcem. Lidé, kterých si nejvíce vážíme, projevují odvahu – odvahu na bitevním poli i v zasedací místnosti, odvahu bránit bezbranné nebo jednoduše se pokoušet o to, o čem si nikdo nemyslel, že je možné.
Řekneš: „Ale já nemám tolik peněz.“ Neboj se, kapitál následuje po odvaze. „Co“ vždycky předchází „jak“. Nebuď vystrašený čísly. Bůh není pohnutý tabulkami s čísly, ani podmínkami na trhu, On je pohnutý vírou. Nedovol „jak“, aby tě vystrašilo. Protože „jak“ je tak podnětné, dává ti velikou příležitost. Kdyby cesta k úspěchu byla dobře osvětlená, byla by už přeplněná lidmi. Kdyby „jak“ nebylo problém, někdo jiný by na to už přišel.
Každý posun dopředu začíná jednou otázkou: „Co je potřeba udělat?“ A někdo ji musí klást – proč ne ty? Budoucnost patří těm, kdo mají odvahu položit tuto otázku a víru vydržet, dokud nenajdou odpověď. Když překážky vypadají příliš velké a opozice příliš silná, stůj na tomto verši Písma: „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se… S námi je někdo větší než s ním.“ (2. Paralipomenon 32:7)